Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego za rok 2016 - do pobrania

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok - do pobrania

Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińśkiego, informuję że w zwiażku z faktem iz na terenie Związku Komunalnego  Gmin powiatu Chełmińśkiego usługi podcztowe świadczy tylko jedna firma, w dniu 25 stycznia 2017r  zawarto umowę z Pocztą Polską SA. Jednocześnie informuję, iż niniejsze postępowanie nie jest postepowaniem w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 
1 do 10 z 235