Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Uchwała nr LIII/96/2018 w sprawie przekazania Zgromadzeniu ZKGPCh i RIO projektu planu finansowego (budżetu) Związku na 2019 rok oraz projektu WPF na lata 2019-2022

Uchwała nr XXVI/78/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała nr XXIV/73/2018 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego na rok 2017

Uchwała nr 9/Dpr/2018 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu planu finansowego

Uchwała nr 13/WPF/2018 w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022

Uchwała nr 13/P/2018 w sprawie wydania opinii o projekcie planu finansowego na 2019 rok

 
1 do 10 z 314