Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

W dniu 18.01.2018r  zawarto umowę z Pocztą Polską SA na świadczenie usług pocztowych, obowiązujacą od 01.02.2018r do 31.01.2020r.

Uchwałą nr XXII/69/2018 w sprawie szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Uchwała nr XXII/68/2018 w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porzaku w gminach

Uchwała nr XX/63/2017 w sprawie sprostowania uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XX/62/2017 zmieniajaca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalymi

 
1 do 10 z 281