Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Uchwała nr XIV/43/2020 zmieniajaca uchwałę w sprawie wybory metody i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XIII/41/2020 w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściceli nieruchomości  (obowiązuje od 13.10.2020r)

wzór deklaracji do pobrania

Uchwała nr XII/40/2020 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właściceli którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat

Uchwała nr XI/37/2020 w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej oraz o zaniechaniu odbioru z pozostałych nieruchomości niezamieszkałych

Uchwała nr IX/38/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XI/36/2020 w sprawie szczególowego sposobu izakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

Uchwała nr IX/30/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr IX/29/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściela nieruchomosci opłatę

Uchwała nr IX/28/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie ZKGPC

Uchwała nr V/17/2019 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 
1 do 10 z 46