Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016 - w wersji pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok- w wersji pdf

Uchwała w sprawie zmian budżetu - w wersji pdf

Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016 -  w wersji pdf

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Związku na 2013 - w wersji pdf

Uchwała w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonia budżetu Związku Komunlanego za I pół 2013 - uchwała w wersji pdf

Uchwałą w sprawie przyjęcia informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Związku Komunlanego II kw 2013- treść uchwały w wersji pdf

Uchwała w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu I kw 2013 - treść uchwały w  wersji PDF

Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Związku (...) - treść uchwały w wersji PDF