Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Uchwała w sprawie przedstawienie sprawozdania finansowego Zgromadzeniu Związku Komunalnego na dzień 31.12.213 - do pobrania

Uchwała w sprawie zatwierdzeni sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego na 2013 rok - do pobrania