Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Uchwała w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I pół 2015 oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I pół. 2015 - do pobrania

Uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2018 - do pobrania