Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Uchwała w sprawie zmiany plany finansowego na rok 2016

 Uchwała  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Zwiazku informacji o przebiegu wykonania budżetu za I pół 2016 roku - do pobrania

 

Uchwała w sprawie zmiany planu finansowego na 2016 rok - do pobrania