Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińśkiego, informuję że w zwiażku z faktem iz na terenie Związku Komunalnego  Gmin powiatu Chełmińśkiego usługi podcztowe świadczy tylko jedna firma, w dniu 25 stycznia 2017r  zawarto umowę z Pocztą Polską SA. Jednocześnie informuję, iż niniejsze postępowanie nie jest postepowaniem w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.