Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Uchwała w sprawie zmiany planu finansowego ZKGPCH na 2017 rok

Uchwała w sprawie zmiany planu finansowego na 2017 rok

W sprawie  pokrycia straty za 2016 rok

Uchwała Zarządu Związku Komunalnego w sprawie zmiany planu finansowego na 2017 rok

Uchwała  Zarzadu Zwiazku Komunalnego w sprawie przedstawienie sprawozdania finansowego Zgromadzeniu Zwiazku Komunalnego za 2016 rok

Uchwała Zarządu Związku w sprawie zmiany planu finansowego na 2017 rok

Uchwała Zarządu Związku Komunalnego w sprawie zmiany planu finansowego na 2017 rok

Sprawozdanie Zarządu Zwiazku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego wraz z informacją o stanie mienia za 2016 rok