Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Uchwała nr XL/79/2017 Zarządu Związku Komunalneho Gmin Powiatu Chełmińskiego w sprawie przekazania Zgromadzeniu ZKGPCH i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu planu  finansowego ( budżetu) Związku na 2018 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021

Uchwała w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu (planu finansowego) na rok 2018 oraz  p0rojektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021

Uchwała w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego (budżetu) oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej  prognozy finansowej za I półrocze  2017 roku