Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Uchwała nr III/4/2019 w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania planu finansowego wraz z informację o stanie mienia Związku komunalnego za rok 2018

Uchwała nr II/12/2018 w sprawie uchwalenia planu finansowego (budżetu) Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego

Uchwała nr I/9/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021

Uchwała nr I/8/2018 w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2018

Uchwała nr XXIV/73/2018 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego na rok 2017