Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Uchwała nr XIII/15/2019 w sprawie przekazania Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu planu finansowego na 2020 rok oraz projektu WPF na lata 2020-2023

Uchwała nr VIII/10/2019 w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Zwiazku Komunalnego na rok 2020 oraz projektu WPF na 2020-2023