Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Uchwała nr XVII/19/2020 w sprawie przedstawienia Zgromadzeniu Związku Komunalnego sprawozdania finansowego za 2019 rok

Uchwała nr X/33/2020 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego na rok 2019 rok

Uchwała nr XI/35/2020 w sprawie zmiany planu finansowego (budżetu) na rok 2020

Uchwała nr XVI/18/2020 w sprawie przyjęcia z wykonania planu finansowego (budżetu) wraz z informację o stanie mienia Związku za 2019 rok

Załącznik do Uchwały XVI/18/2020 sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego oraz informacje o stanie mienia za 2019 rok

Uchwała nr XIV/16/2019 w sprawie zmiany planu finansowego (budżetu) na rok 2019

Uchwała nr XI/12/2019 w sprawie zmiany planu finansowego (budżetu) Zwiazku Komunalnego na 2019 rok

Uchwała nr VI/8/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Związku Komunalnego na rok 2019

Uchwała Nr VII/23/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023

Uchwała nr VII/22/2019 w sprawie uchwalenia planu finansowego (budżetu) Związku Komunalnego na rok 2020

Uchwała nr VII/21/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022

Uchwała nr VII/20/2019 w sprawie zmiany planu finansowego (budżetu) Związku komunalnego na rok 2019

Uchwała nr VI/18/2019 w sprawie zmiany planu finansowego (budżetu) Związku Komunalnego na rok 2019

 
1 do 10 z 11