Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Uchwała nr XVIII/20/2020 w sprawie zmiany planu finansowego (budżetu) Związku Komunalnego na rok 2020

Uchwała nr XXIII/25/20 w sprawie przedstawienia Zgromadzeniu Związku informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu WPF za I pół 2020

Uchwała nr XIV/46/2020 w sprawie uchwalenia planu finansowego (budżetu) Związku na rok 2021