Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego

      Co to jest?

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Szukaj w tym dziale:

Zapytanie na kompleksową obsługę bankową budżetu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego w okresie od 01.01.2021 do 31.1.2022roku

Zapytanie na kompleksową obsługę bankową budżetu w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r

Zamawiajacy unieważnia rozeznanie cenowe na usługę bankową ZKG.2710.5ZO-B.2020

Wybór instytucji finansowej zarządzajacej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

Zapytanie ofertowe na "Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych"