Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenie naboru kandydatów - do pobrania

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie udzielania zamówień publicznych do 30 tys euro do pobrania

Uchwała w sprawie powołania Komisji przetargowej - do pobrania

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Związku Komunalnego Gmihn Powiatu Chełmińśkiego - do pobrania

Regulamin Organizacyjny Biura Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiegi - do pobrania