Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Zarządzenie nr 6/2020 w sprawie wprowadzenia ograniczeń pracy Biura Związku

Na podstawie par. 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1758) , w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców informujemy, że od 20 października 2020r. do odwoalania Biuro Związku wykonujące zadania o charakterze publicznym, podlegają ograniczeniom tj.:

1. Wykonywanie zadań przez Biuro Związku podlega ograniczeniom polegającym na zamknięciu Biura Związku i tym samym ograniczeniu bezpośredniej obsługi interesantów.

2. We wszystkich sprawach dotyczących działaności Biura dostępny jest kontakt telefoniczny nr tel 56/ 669 89 13, 511 938 992, 519 084 940 lun mailowy sekretariat@zkgpch.pl . Wszelkie informacje dostępne pod adresami www.zkgpch.pl , oraz    http://zkgpch.nbip.pl

3.W wyjątkowych sytuacjach, wymagajacych bezpośredniej wizyty w biurze, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem prowadzącycm sprawę będzie można przyjść do biura.

Ograniczenie obowiązuje od dnia 20.10 br do odwołania.

 

 

Z dniem 1 sierpnia 2020 roku, zmienia się metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami, stawki wynoszą 23 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość,w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 69 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. Powyższe wynika z realizacji Uchwały nr XI/37/2020 w sprawie wyboru metody i ustaenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz o postanowieniu o zniechaniu odbioru odpadów komunalnych z pozostałych nieruchomości niezamieszkałych. w związku z tym w najbliższych dniach kurierzy dostarczą nowe druki deklaracji, prosimy o ich wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do Związku Komunalnego lub do Urzędów Gmin tworzących Związek